Sprawę Włodzimierza K., byłego prezesa sądu w Kraśniku i wiceprezes Sądu Wojewódzkiego w Lublinie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Na początku kwietnia wymierzył mu sześć tysięcy złotych grzywny, kazał mu zapłacić 200 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Sędzia K. dostał też pięć lat zakazu prowadzenia pojazdów - prawo jazdy zabrano mu już i tak kilka lat temu.
Prokuratura uznała, że kary były "rażące łagodne". Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zdecydował, że sędzia K. powinien mieć powtórny proces.
Więcej: Gazeta Wyborcza>>>