Do warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawniczej SALANS dołączyło w lutym 3 nowych prawników, którzy powiększają zespół ds. prawa farmaceutycznego:

Wojciech Tomkiewicz
radca prawny, kieruje pracami zespołu zajmującego się doradztwem dla sektora farmaceutycznego oraz doradztwem w dziedzinie własności intelektualnej. Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 1994). Języki: polski, angielski, niemiecki.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego oraz tzw. brand-buildingu. Prowadził kompleksowe analizy prawne działalności reklamowej znaczących firm farmaceutycznych w Polsce, bieżące doradztwo prawne oraz szkolenia dla przedstawicieli medycznych w zakresie prawnych aspektów reklamy i promocji leków. Doradzał w zakresie procedur rejestracyjnych produktów leczniczych oraz wyłączności danych, w zakresie implementacji nowych struktur dystrybucyjnych u zagranicznych producentów leków zaangażowanych w spór marżowo-cenowy..
Agnieszka Bentkowska-Stąpel
prawnik w biurze warszawskim, członek zespołu ds. prawa farmaceutycznego. Aplikacja radcowska (od 2004r.). Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński (magister prawa, 2002). Języki: polski, angielski.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla branży farmaceutycznej w sprawach z zakresu doradztwa regulacyjnego, prawa reklamy i prawa konkurencji. Doradzała w sprawach dotyczących cen, systemu refundacji, reklamy leków oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji w branży farmaceutycznej. Prowadziła projekty z zakresu planowania i wdrożenia nowych struktur działalności zagranicznych inwestorów w Polsce, w tym z branży farmaceutycznej. Doradzała organizacjom pozarządowym zajmującym się ochroną zdrowia. Posiada duże doświadczenie w projektowaniu wewnętrznych procedur obowiązujących w międzynarodowych korporacjach z branży farmaceutycznej i leasingowej. .
Marcin Tomasik
prawnik w biurze warszawskim, członek zespołu ds. prawa farmaceutycznego. Aplikacja adwokacka (od 2005r.). Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 2003). Obecnie pisze pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Języki: polski, angielski.
Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym / biotechnologii, a także w prawie własności intelektualnej i prawie reklamy. Jego doświadczenie obejmuje m.in. prace w sprawach z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i tzw. brand-buildingu, analizę prawną działalności marketingowej i promocyjnej wiodących firm branż farmaceutycznej i FMCG, doradztwo w zakresie prowadzenia badań klinicznych, a także doradztwo w sprawie pierwszego w Polsce importu równoległego farmaceutyków..

(Źródło: Salans)