Projekt ustawy przygotował resort sprawiedliwości. W ustawie znajdą się nowe przepisy dotyczące zasad zwalniania od kosztów.

Ustawa wprowadzi zasadę, według której zwolnienie strony od kosztów komorniczych nie zwalnia strony z obowiązku poniesienia opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, wypłaci tymczasowo komornikowi sumy odpowiadające wysokości wydatków i opłat, od których zależy podjęcie czynności przez komornika, należnych od strony zwolnionej od kosztów.