Spór dotyczył oznaczenia kiełbasy "Bukowa", reklamowanej "Żyj ze smakiem". Zakłady Mięsne Pekpol w Ostrołęce wniosły pozew do sądu przeciwko Zakładom Przetwórstwa Mięsnego "JBB" Import-Export Józef Bałdyga o zakazanie naruszania prawa do ochrony znaku towarowego. Pekpol żądał zaprzestania używania nazwy "Bukowa", a także zniszczenia materiałów reklamowych tego produktu przez zakład JBB. Powodem pozwu było naruszenie prawa własności przemysłowej i ryzyko konfuzji (pomylenia przez klientów) dwóch podobnych produktów "Bukowej" produkowanej przez JBB i "Kiełbasy bukowej" wytwarzanej przez Pekpol.
Sąd Okręgowy w wyroku z 8 maja 2013 r. nie podzielił argumentów spółki powodowej, że nazwa "bukowa" ma zdolność odróżniającą, co było powodem jej rejestracji przez Urząd Patentowy. Sąd Okręgowy przyjął, że słowo "bukowa" to sposób produkcji kiełbasy ( wędzonej na drewnie bukowym) i nie ma związku z producentem.
Od tego orzeczenia apelację wniosły Zakłady Pekpol. Zdaniem powoda sąd I instancji błędnie przyjął, że oznaczenie kiełbasy jest opisowe. Oprócz niewłaściwego zastosowania przepisów procedury cywilnej, sąd źle zinterpretował art. 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Według tego przepisu "naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym m.in. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym".
Sąd Apelacyjny w Warszawie 3 kwietnia 2014 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego i nakazał zniszczenie wszystkich materiałów reklamowych kiełbasy JBB "Bukowej" produkowanej przez JBB, jednak nie zakazał oznaczenia - kiełbasa JBB "Bukowa".
Zdaniem Sądu Apelacyjnego wyróżnienie rodzajowe i opisowe obu produktów nie jest bardzo wyraźne. Opatrzona sloganem reklamowym "Bukowa" - Żyj ze smakiem jednak różni się od "Kiełbasy Bukowej" i klienci nie powinni pomylić tych towarów. Tylko w katalogach reklamowych i cennikach należy ograniczyć używanie spornej nazwy przez JBB, a wyprodukowane materiały - zniszczyć. Zdaniem Sądu Apelacyjnego ryzyko konfuzji polega na  skojarzeniu obu spółek, co do poczynań gospodarczych, a takich powiązań nigdy między nimi nie było.

 Sygnatura akt I ACa 1444/13, wyrok z 3 kwietnia 2014 r.