- Podczas proponowanych lekcji prawa uczniowie zdobyliby podstawową wiedzę m.in. z prawa cywilnego, rodzinnego, czy administracyjnego. Pozwoli to uzyskać młodym ludziom tak potrzebną wiedzę m.in. z zakresu praw i obowiązków rodzicielskich, kwestii związanych z zawarciem małżeństwa, płaceniem podatków, zawieraniem umów, zaciąganiem kredytów, czy też możliwością odwołania się od niekorzystnej decyzji administracyjnej – pisze Rzecznik Praw Dziecka. – W mojej opinii praktyczna wiedza z zakresu prawa – która byłaby przekazywana podczas takich zajęć przez doświadczonych praktyków prawa – wydaje się być niezbędna i konieczna dla podniesienia świadomości prawnej młodych ludzi wchodzących w niedługim czasie w dorosłe życie – dodaje Marek Michalak.
 Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka za przyjęciem proponowanego przez Ministra Sprawiedliwości rozwiązania przemawiają również bardzo dobre wyniki pilotażowego programu przeprowadzonego w łódzkich szkołach, współorganizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. - Sam sposób prowadzenia zajęć oraz ich tematyka bardzo podobała się uczniom i wykazują oni ogromne zainteresowanie w kontynuowaniu lekcji prawa – pisze Rzecznik Praw Dziecka.
Marek Michalak zwraca także uwagę, że za wprowadzeniem proponowanego rozwiązania przemawiają nie tylko pozytywne wyniki badań pilotażowych w Łodzi, ale również przykłady dobrych praktyk stosowanych w innych państwach (np. Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone). W tych krajach młodzież uczy się prawa już we wczesnych latach szkolnych, co znacząco wpływa na stopień świadomości prawnej społeczeństwa oraz skutecznie zapobiega dyskryminowaniu ich obywateli.
Jak przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości, resort ten od miesięcy podejmuje działania nakierowane na zwiększenie wiedzy prawnej dzieci i młodzieży. W tym roku zakończył się m.in. organizowany w całym kraju program spotkań edukacyjnych. To nie były zwykłe lekcje. Ponad 7 tysięcy uczniów szkół średnich oraz przeszło 1700 studentów w nowoczesny, kreatywny i mówiąc wprost – ciekawy sposób poznawało na nich tajniki wiedzy prawnej Zaproponowany przez resort sprawiedliwości program spotkał się z ciepłym przyjęciem uczniów i studentów.
W połowie maja ruszył drugi etap programu edukacji prawniczej, organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samorząd radców prawnych. Tym razem tajniki wiedzy prawnej poznają studenci uczelni wyższych, nie będących wyższymi uczelniami prawniczymi.
- Cieszę się, że prowadzony przez nas program spotyka się z tak ciepłym przyjęciem, nie tylko wśród uczniów, ale i osób oraz instytucji, którym dobro najmłodszych pokoleń leży na sercu – mówi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – W kolejnym roku szkolnym rozszerzymy naszą akcję – deklaruje.