Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala wyjaśniał w Sejmie, że rząd polski w pełni dostrzega konieczność udzielenia pomocy osobom, które znajdują się w Syrii, ale też osobom, które ucierpiały przez ten konflikt, z tego względu, że jak oceniają organizacje międzynarodowe, ponad 9 mln osób, obywateli syryjskich zostało dotkniętych wojną, która toczy się od 2011 r. Z tego też powodu w grudniu zeszłego roku, 2014 r., Polska zobowiązała się do przesiedlenia 100 osób wraz z rodzinami pochodzenia syryjskiego.

Min. Rogala dodał, że ta potrzeba już została wyrażona na forum międzynarodowym w Genewie dużo wcześniej, aniżeli pojawiła się inicjatywa Fundacji Estera. Z tej też przyczyny, Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ministra spraw zagranicznych i ministra spraw wewnętrznych spotkaliśmy się z przedstawicielami podmiotów popierających tę inicjatywę, ażeby przedyskutować tę kwestię.
    Efektem tego spotkania jest obopólna zgoda, iż należy wejść w detale całej tej operacji. Efektem spotkania są też kolejne działania o charakterze roboczym. Spotykamy się już jutro rano, ażeby konkretnie rozmawiać na temat przedstawionej listy.
- Została nam przedstawiona lista, ale niepełna lista nazwisk - mówił Rogala. - Ale musimy się dowiedzieć, czy te osoby mają dokumenty podróży. Mamy listę, ale musimy się dowiedzieć, jaki jest stan zdrowia tych osób, jaki jest ich status, jaki jest profil tych osób, skąd te osoby będą jechać itd., itd. Jest wiele pytań, które należy postawić i na które trzeba uzyskać odpowiedź, a następnie wspólnie wypracować ten model - dodał Rogala.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kacperczyk wyjaśniła, że każdy wniosek wizowy jest indywidualnie rozpatrywany przez konsula w danym kraju, w sposób właściwy dla danego obszaru terytorialnego i w oparciu o przedłożoną dokumentację oraz przepisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

 
Źródło: obrady plenarne Sejmu 9 czerwca 2015 r.

 

  Rok wydania: 2009

 
Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach