Celem konkursu jest nagrodzenie przedstawiciela trzeciej władzy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie tylko wzorowo wykonywał swoje obowiązki, ale przede wszystkim robił to w sposób budzący zaufanie i szacunek do zwykłego obywatela odwiedzającego sąd. Nie mniej istotne będzie również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

Laureata plebiscytu poznamy 27 września podczas dorocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Wyboru zwycięzcy dokona kapituła złożona z przedstawicieli Court Watch Polska, innych organizacji społecznych, organizacji reprezentujących sędziów oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą. W tym roku tytuł zostanie przyznany po raz drugi.

Dowiedz się więcej z książki
Pozycja ustrojowa sędziego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złW 2015 r. laureatem pierwszego plebiscytu został sędzia Jarosław Gwizdak, prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Wyróżniono go za gotowość do spojrzenia na pracę sądu z perspektywy obywatela, której przejawem był m.in. osobisty audyt dostępności budynku sądu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz szereg działań ułatwiających zwykłym ludziom dostęp do sądów.

Nominacje wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać do 15 sierpnia na adres poczty elektronicznej: plebiscyt@courtwatch.pl.

Źródło: www.courtwatch