O usunięciu wyroków poinformował natychmiast gdy to nastąpiło prof. Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Komentując to Mariusz Muszyński (zajmujący w Trybunale stanowisko sędziego, na które został wybrany kto inny) stwierdził, że „co do tego, jaki charakter mają te rozstrzygnięcia, jest dyskusja, bo zostały one wydane z naruszeniem prawa. Ponieważ nie weszły one do systemu prawnego, bo nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to nie ma podstaw do tego, aby tkwiły w bazie orzecznictwa i komplikowały rzeczywistość prawną".

Czytaj: TK usuwa wyroki, ale one są dostępne>>

Rzecznik praw bywatelskich przypomina w związku z tym, że obowiązek publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wynika z ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (artykuł 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2072).

Zgodnie z tym przepisem Trybunał wydaje zbiór swoich orzeczeń w postaci elektronicznej. Publikuje tu orzeczenia wraz z uzasadnieniami i zdaniami odrębnymi. - Zatem Trybunał ma obowiązek publikować swoje orzeczenia w Internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (IPO) oraz Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Zbiorze Urzędowym (OTK ZU) na stronie Trybunału - czytamy w komenatrzu RPO.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego usunięte z bazy na stronie Trybunalu:
Wyrok z 9 marca 2016 r, sygn. K 47/15,
Wnioskodawca: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 grupy posłów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa;

Wyrok z 11 sierpnia 2016 r., sygn. K 39/16,
Wnioskodawca: 2 grupy posłów, Rzecznik Praw Obywatelskich;

Wyrok z 7 listopada 2016 r., sygn. K 44/16,
Wnioskodawca: grupa posłów.
 

Usunięte wyroki dostępne są także tutaj:
>>https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522095593/1?directHit=true&directHitQuery=K%2047~2F15
>>https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522180536/1?directHit=true&directHitQuery=K%2039~2F16
>>https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/522240488/1?directHit=true&directHitQuery=K%2044~2F16