Opinia Rzecznika powstała w związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych.
W swojej opinii RPO wskazuje w szczególności na zastrzeżenia odnoszące się do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko aplikanta kuratorskiego związane są z trybem zatrudniania aplikantów kuratorskich. Kolejną kwestią, przedstawioną przez rzecznika już wcześniej Ministerstwu Sprawiedliwości, jest problem wynikający z braku obowiązku uzasadnienia przez prezesa sądu rejonowego decyzji w przedmiocie odwołania z funkcji kuratora społecznego.
- Ze skarg kierowanych do Rzecznika wynika, że obecne rozwiązanie jest krzywdzące dla osób pełniących tę funkcję, gdyż nie otrzymują oni jakiegokolwiek uzasadnienia takiej decyzji, a także nie mają prawa do weryfikacji zasadności wydanej decyzji w ramach kontroli instancyjnej – czytamy w opinii RPO do projektu.
Więcej>>>