Wprowadzenie takich rozwiązań prawnych zapowiedziała w poniedziałek premier Beata Szydło. Jak podkreśliła, chodzi m.in. o wyeliminowanie patologii w wyłudzaniu podatku VAT. - Wprowadzimy rozwiązania, które ochronią polskich obywateli przed nieuczciwymi przedsiębiorcami - powiedziała w poniedziałek Szydło na wspólnej konferencji prasowej z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro
Jak wskazywała Szydło raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące wyłudzeń VAT-u wskazują, że państwo nie działało do tej pory skutecznie. - Z jednej strony mówimy o tym, że jest konieczność uszczelniania systemu podatkowego tak, aby ci którzy unikają w tej chwili płacenia podatków, te podatki płacili - powiedziała Szydło. - Z drugiej strony mamy też do czynienia z ogromną patologią wyłudzania podatku VAT z budżetu państwa. Wyłudzanie pieniędzy z podatku VAT to nie jest tylko okradanie skarbu państwa, to jest okradanie wszystkich Polaków – dodała premier.
- Nie możemy nagradzać sprawców za to, że skutecznie uchylają się przed odpowiedzialnością karną - mówił podczas konferencji minister Zbigniew Ziobro. I dodał, że w przypadku sprawców działających w zorganizowanych strukturach przestępczych, przede wszystkim działających w mafijnych strukturach, gdzie ta przestępczość ma charakter szczególnie profesjonalny, trudno ją wykryć, trudno doprowadzić do skazania; to domniemanie sięga również pięć lat wstecz od czasu wykazania przestępstwa i skazania za niego. - Nowa regulacja obejmie więc majątek wcześniejszy, którym sprawca dysponował - jeżeli nie będzie w stanie udowodnić jego legalnego pochodzenia - powiedział minister o planowanych zmianach.

Kodeks postępowania karnego. Przepisy >>>

Jak podkreślał, przepadek mienia będzie mógł też następować w sytuacji, gdy sprawca będzie się ukrywał, umrze lub przeniesie majątek na inną osobę. - Jeśli zostanie wykazane, ponad wszelką wątpliwość na drodze sądowej, że ten sprawca dopuszczał się tego typu czynów, również taki majątek będzie podlegał przepadkowi - zapowiedział.
Minister wyjaśnił, że chodzi np. o sytuację, w której osoba dopuściła się przestępstw, które przyniosły zyski, a zarobione pieniądze zainwestowała. - Wszelkie dalsze korzyści związane z obracaniem tego rodzaju pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa również będą mogły być przejmowane przez państwo – dodał. Jak mówił, sprawca przestępstw, który zyski zainwestowałby na giełdzie, traciłby te zyski. Skazany na karę powyżej 5 lat więzienia musiałby udowadniać legalność swego majątku, a skazany za działalność w grupie przestępczej musiałby udowadniać legalność majątku nabytego nawet 5 lat wstecz.

Czytaj: Eksperci podatkowi niejednoznacznie o propozycji konfiskaty rozszerzonej>>

Ziobro zaznaczył, że takie rozwiązania są skutecznym i zdecydowanym narzędziem funkcjonującym w wielu krajach europejskich. Wymienił przy tym Włochy, Wielką Brytanię i Niemcy - choć zaznaczył, że rozwiązania te "w pewnych niuansach się różnią". - Te rozwiązania pozwalają w sposób dużo bardziej skuteczny przejmować mienie należące też do ewentualnych przestępców terrorystów, bo przecież z takim zagrożeniem też możemy mieć do czynienia. Na terenie Polski są prowadzone postępowania związane z tym, że grupy terrorystyczne zbierały środki na prowadzenie swoich działalności i w takim wypadku również te rozwiązania będą gwarancją skutecznego przejmowania mienia na rzecz państwa - dodał Ziobro. (ks/pap)