Kancelaria GESSEL rozbudowuje zespoły rynków kapitałowych oraz podatkowy.

Do działu papierów wartościowych i rynków kapitałowych kancelarii GESSEL dołączył radca prawny Tomasz Drągowski. Poprzednio pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Do grupy zajmującej się nieruchomościami dołączył Jacek Czaiński, radca prawny specjalizujący się w nieruchomościach i prawie budowlanym. Jacek Czaiński poprzednio pracował w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W.Babicki i Wspólnicy sp.k.; wcześniej radca prawny w Budimex-Unibud S.A. i Budimex S.A., oraz prawnik w Yamaichi Regent ABC Polska sp. z o.o. Jego doświadczenia zawodowe obejmują przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w procesie inwestycyjnym, reprezentowanie podmiotów prawnych w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego, badanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących nabywania nieruchomości, pomoc prawną przy zabezpieczaniu transakcji handlowych (hipoteki, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, polisy ubezpieczeniowe, weksle, rachunki powiernicze) pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, doradztwo w sprawach podatkowych w sektorze nieruchomości.

Zespół podatkowy wzmocniła Agnieszka Rzepecka, prawnik i doradca podatkowy. Problematyką prawa podatkowego zajmuje się od 1999 r., kiedy to podjęła pracę w Dziale Podatkowym Arthur Andersen Sp. z o.o. W 2002 r. wpisana została na listę doradców podatkowych. Do Kancelarii GESSEL przeszła ze Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Stolarek Sp. z o.o. Specjalizuje się w konstruowaniu efektywnych podatkowo transakcji i struktur własnościowych, z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych. Prowadzi postępowania podatkowe, zarówno przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnymi. Jej doświadczenie obejmuje świadczenie stałej obsługi podatkowej dla podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

www.gessel.com.pl

(Źródło: KW/GESSEL)