Od ratyfikacji tej ustawy zależy uruchomienie unijnego budżetu na lata 2021-2027 a także Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli w sumie 770 mld zł. Warunkiem koniecznym do uruchomienia tych środków jest przyjęcie projektu Krajowego Planu Odbudowy, który kilka miesięcy temu przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Ratyfikacja Funduszu Odbudowy - większość kwalifikowana, czy wystarczy zwykła?>>

 

Fundusz po uchwaleniu przez państwa członkowskie

Ma być to 58 miliardów euro. W tej kwocie 23,9 mld euro stanowią dotacje, natomiast 34,2 mld euro to pożyczki. Zgodnie z założeniami KE, pieniądze z KOP mogą zostać przeznaczone na przedsięwzięcia w pięciu obszarach, takich jak: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona inteligentna mobilność.

 

 

W ramach porozumienia UE dotyczącego budżetu i funduszu Komisja zobowiązała się do przedstawienia propozycji nowych opłat i podatków, które mają być zasobami własnymi. Chodzi o graniczny podatek węglowy, opłatę cyfrową czy środki z systemu handlu emisjami CO2. Komisja ma zaproponować również dodatkowe nowe zasoby własne, które mogłyby obejmować podatek od transakcji finansowych oraz wkład finansowy związany z sektorem przedsiębiorstw.

 

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, decyzja ta wejdzie w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez państwa członkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Wiele państw członkowskich Unii Europejskiej poinformowało już o zakończeniu procedur ratyfikacyjnych, ale w Polsce sprawa jest jeszcze otwarta.