Brytyjski tygodnik "The Economist" opublikował kolejne wyniki badań nad stanem demokracji na świecie. Analizowane są w nim cztery obszary w poszczególnych krajach: "proces wyborczy oraz pluralizm", "funkcjonowanie rządu", "aktywność polityczną" oraz "swobody obywatelskie". Na ich podstawie klasyfikują kraje, dzieląc je na cztery poszczególne grupy: pełne demokracje, wadliwe demokracje, reżimy hybrydowe oraz reżimy autorytarne.

Według autorów rankingu Polska jest niżej od Węgier, bo "rządzące konserwatywno-nacjonalistyczne Prawo i Sprawiedliwość kontynuowało swoje wysiłki w celu przekształcenia kraju w demokrację nieliberalną, włączając w to ograniczenie niezależności sądownictwa oraz konsolidację własności mediów w rękach polskich właścicieli".

Czytaj: ​Prawo do sądu kontra rugi sędziowskie - SN rozstrzygnie, czy "nowi" są sędziami>>