W poniedziałek zawiadomienie w tej sprawie ma trafić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Chodzi o ofertę proponowaną przez spółki Polkomtel i Availo. Autorzy skargi domagają się zbadania zgodności postępowania tych spółek z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazujących stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów m.in. poprzez naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, a także wprowadzania konsumentów w błąd i stosowania reklamy oraz oznaczania usługi w sposób wprowadzający konsumentów w błąd.

Zdaniem KRRP reklama usługi wprowadza w błąd m.in. w ten sposób, że nie informuje, iż usługa jest kierowana tylko do przedsiębiorców. – W reklamie jest sformułowanie, że „doświadczeni Radcy Prawni i Adwokaci doradzą w sprawach prywatnych i Twojej Firmy” podczas gdy w regulaminie usługi jest wyraźnie napisane, że „usługa jest świadczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”.
Skarżący twierdzą też, że nie jest jasnym, kto jest usługodawcą i na czym ta usługa polega. Ich zdaniem z regulaminu nie wynika jasno, kto tę usługę świadczy. Zapis regulaminu wskazuje,  że Polkomtel w istocie świadczy jedynie usługę pośrednictwa między klientami a firmą Availo. –„Usługa Prawnik” nie jest zatem w istocie usługą pomocy prawnej, na co wskazywałaby jej nazwa, ale usługą pośrednictwa w dostępie do podmiotu, który taką usługę jest gotów świadczyć – czytamy w skardze.

Według samorządu radcowskiego informacja o świadczeniu pomocy prawnej w ramach tej usługi jest nieprawdziwa, ponieważ pomoc prawna może być świadczona jedynie przez określone grupy zawodowe – adwokatów i radców prawnych. Jak zauważają autorzy skargi, według tej oferty pomoc prawna ma być świadczona  przy wykorzystaniu Centrum Porad Prawnych, podczas gdy ustawy o adwokaturze i o radcach prawnych przewidują ściśle, co wchodzi w zakres tego pojęcia oraz w jakich formach organizacyjnych może być ona wykonywana.

- Informacje dotyczące usługi oferowanej przez Polkomtel wskazują, iż sposób reklamowania oraz informacje o usłudze oraz regulamin usługi naruszają zbiorowe interesy konsumentów - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. -  Uważamy, że informacja o tej usłudze wprowadza konsumentów w błąd. Sposób  wprowadzenia usługi  i jej reklamowania stanowi naszym zdaniem czyn nieuczciwej konkurencji i dlatego skierowaliśmy do UOKiK zawiadomienie dotyczące stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – powiedział szef samorządu radców prawnych.

Według oferty opłata za usługę wynosi 11,90 zł miesięcznie (14,64 zł z VAT). Obejmuje jedną poradę telefoniczną w miesiącu, bez limitu połączeń w ramach jednej sprawy, a także opracowanie jednego dokumentu raz na sześć miesięcy np. pisma procesowego do wartości przedmiotu 150 tys. zł z wyłączeniem środków zaskarżenia.
pdfSkan złożonego zawiadomienia - UOKIK>>