- Posłowie kończą właśnie pracę nad ustawą o państwowych egzaminach prawniczych. Chcą w nim przyznać prawnikom bez aplikacji prawo do reprezentowania klientów przed sądem - pisze Maciej Bobrowicz.
Jak informujej prezes KRRP. propozycja zapisu w projekcie ma mieć następujące brzmienie: "Osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej może: 3) występować przed sądami rejonowymi(!), z wyłączeniem spraw z zakresu prawa karnego, karno skarbowego, rodzinnego i opiekuńczego.â
- Jak widzicie, posłowie chcą zrównać kompetencje doradców prawnych z radcowskimi. Jest to działanie, które jest nie do przyjęcia dla tych wszystkich, którzy odbywają aplikację i pragną zostać w przyszłości radcami prawnymi. Dlatego też serdecznie i osobiście proszę Was Koleżanki i Koledzy o wysłanie na skrzynki poselskie emaili, które będą wyrażały Wasz protest przeciwko tym rozwiązaniom - apeluje prezes samorządu.
Do apelu dołączona jest też propozycja listu oraz adresy internetowe posłów i senatorów.  Treść listu >>>>