Zatrzymania 8 osób na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dokonali funkcjonariusze CBA.

Według prokuratury podejrzani wyłudzili 28 milionów 600 tysięcy złotych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej poprzez zawieranie fikcyjnych umów i wystawianie nierzetelnych faktur VAT za rzekomo świadczone usługi, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane.
Zarzuca się im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienie przestępstwa nadużycia uprawnień, działania na szkodę upadłych spółek, przywłaszczenia mienia, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz popełnienie poważnych przestępstw karnoskarbowych.

Jak informuje prokuratura, zarzuty zasadniczo wiążą się z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, z udziałem syndyka Tomasza S., mającej na celu popełnianie przestępstw, na szkodę masy upadłości ustalonej spółki w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, polegających na przywłaszczaniu pochodzących z tej masy upadłości środków finansowych, w następstwie zawierania szeregu pozornych umów i ustnych porozumień, których przedmiotem miało być rzekome świadczenie usług, czemu towarzyszyło sporządzenie poświadczających nieprawdę dokumentów, w tym nierzetelnych faktur VAT.

Przedmiotem zarzutów jest także uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości, tj. w kwocie 5.357.577,74 złotych, co związane było z wykorzystaniem w rozliczeniach podatkowych nierzetelnych faktur VAT.

 

X

VAT


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu VAT? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>