Zgodnie z uzasadnieniem uchwały, angielski termin „legal adviser”, używany dotychczas w obrocie międzynarodowym jako tłumaczenie nazwy zawodu „radcy prawnego”, nie oddaje zakresu kompetencji osób wykonujących ten zawód i sugeruje jedynie doradztwo prawne bez reprezentowania klientów przed sądami.

Zdaniem kierownictwa samorządu określeniem „legal adviser” posługują się w stosunkach międzynarodowych także osoby, które nie ukończyły studiów prawniczych, a angielski termin „bar” oznacza samorząd zawodowy prawników posiadających uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w pełnym zakresie, łącznie z prawem do występowania przed sądami i trybunałami. Dlatego zdecydowano, celu ujednolicenia praktyki członków i organów samorządu w obrocie międzynarodowym, przyjąć w uchwale takie właśnie tłumaczenie nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski.

Jak można przczytać w uchwale nr 102/X/2018, 102/X/2018, przyjęte tłumaczenie powinno być stosowane w szczególności w urzędowej korespondencji prowadzonej przez organy samorządu radców prawnych oraz jego jednostki organizacyjne.