Od 2009 roku radcowie prawni będą się musieli dokształcać na szkoleniach zawodowych i zdobywać punkty zaliczające ten korporacyjny obowiązek. W ciągu trzech lat każdy radca powinien zdobyć 30 punktów odpowiadających kilkunastu godzinom szkolenia.

Ubiegłoroczny zjazd radców prawnych uchwalił, iż doskonalenie zawodowe jest ich podstawowym obowiązkiem. Potwierdził to w uchwalonym kodeksie etyki oraz zobowiązał Krajową Radę Radców Prawnych do zorganizowania systemu ustawicznego szkolenia dla członków samorządu.Uchwała podjęta przez KRRP 6 czerwca przewiduje, że radcowie zarówno ci, którzy pracują we własnych kancelariach, jak i ci, którzy są zatrudnieni na etacie w przedsiębiorstwie czy urzędzie będą zobowiązani uzyskać minimum 30 pkt szkoleniowych w ciągu każdego z kolejnych trzech lat. Pierwszy cykl szkoleń zawodowych rozpocznie się 1 stycznia 2009 r., a skończy 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z uchwałą punkty będzie można zdobywać, uczestnicząc w szkoleniach jako słuchacz albo wykładowca. Każda godzina zajęć doszkalających zorganizowanych przez KRRP i rady izb okręgowych będzie warta 2 pkt, a wykładowca dostanie 4 pkt. Na szkoleniach organizowanych dla radców przez pracodawców oraz instytucje spoza samorządu zawodowego uczestnik będzie mógł zdobyć 1 pkt, a szkoleniowiec 2 pkt za godzinę. Wykładowcy na aplikacjach 1 pkt za godzinę. Punkty będzie można uzyskiwać także za publikacje prawnicze: opracowania, artykuły w czasopismach fachowych, glosy do orzeczeń sądów, komentarze za każdą 6 pkt. Dodatkowo ci, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe bez odbycia aplikacji radcowskiej i zdania egzaminu radcowskiego, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu na listę obowiązani będą zaliczyć minimum pięć godzin szkolenia z zasad etyki profesjonalnej oraz historii zawodu - oświadczyła Krajowa Rada Radców Prawnych. Radcowie będą musieli dokumentować szkolenia, które odbyli. Mają składać w swoich radach okręgowych zaświadczenia zawierające informacje o ich formie i zakresie oraz o liczbie godzin, a także dowody publikacji prawniczych.

Zadaniem powołanego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy KRRP będzie przygotowanie systemu szkoleń dla radców prawnych. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji to dziś, zgodnie z decyzjami listopadowego zjazdu KRRP, obowiązek radców prawnych. W siedzibie Krajowej Rady będą się odbywały jednodniowe, bezpłatne szkolenia, których organizacją zajmie się właśnie nowopowstałe Centrum. Przedstawi ono także ofertę szkoleniową dla Izb Okręgowych, z której będzie można wybrać dany temat, a koszty związane z przyjazdem wykładowców w całości pokryje KRRP. W planach są także szkolenia internetowe.

Projekt szkolenia ustawicznego zaproponowany przez KRRP jest zgodny z wytycznymi przyjętymi przez europejską organizację CCBE, zrzeszającą izby samorządu zawodowego prawników, która przygotowała Wzorcowe Zasady Kształcenia Zawodowego. Według CCBE radcy prawni powinni nieustannie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę prawniczą w interesie publicznym, żeby zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo usług prawnych dla Klientów. Radcy prawni powinni kształcić się w wybranych specjalizacjach, a samorząd zawodowy powinien posiadać instrumenty do kontroli i oceny poziomu szkoleń. CCBE rekomenduje system punktów, przyznawanych radcom prawnym według kryterium formy i czasu trwania szkoleń. CCBE rekomenduje również zawodowym samorządom narodowym wprowadzenie systemu certyfikacji dla prawników, opartego na przepisach lokalnego prawa i odpowiednich samorządowych kodeksów etyki. CCBE w swoich rekomendacjach przypomina, że według paragrafu 3.1.3 kodeksu etyki CCBE, radca prawny nie może przyjąć sprawy, w przypadku której wie lub powinien wiedzieć, że nie jest przygotowany merytorycznie do jej prowadzenia.

(Źródło: Rz/KRRP/KW)