Oznacza to wyraźny wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału. Jak podkreślają autorzy opracowania, projekty poselskie nie przechodzą procesu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i publicznych oraz pełnego opiniowania. Nie podlegają też procedurze Oceny Skutków Regulacji. Obarczone są więc ryzykiem wystąpienia większej ilości błędów.

Obywatelskie Forum Legislacji przypomina, że 1 czerwca rząd zmienił zasady tworzenia projektów aktów prawnych. Zrezygnowano z zasady tworzenia ustaw na podstawie założeń, co może skutkować pogorszeniem jakości stanowionego prawa.

Czytaj: Forum legislacji: rząd chce tworzyć prawo szybciej i gorzej>>

Z raportu wynika, że w obserwowanym okresie wydłużył się średni czasu prac nad projektami ustaw. Czy jest to stała, dobra tendencja będziemy mogli stwierdzić dopiero w następnym kwartale, gdyż obecny okres obserwacji przypadł na ponad miesięczne wakacje parlamentarne.

Ciągle stosuje się nadzwyczajne skracanie terminów oraz korzysta z trybów odrębnych. Zbyt szybka praca nad projektami aktów prawnych oraz ograniczanie wagi konsultacji publicznych skutkuje koniecznością częstego i awaryjnego nowelizowania prawa.

Zauważamy wśród instytucji prowadzących projekty aktów prawnych swobodne podejście, a czasem łamanie zasad dotyczących sposobu prowadzenia procesu legislacyjnego.

Autorzy raportu podkreślają, że ministerstwa nie przykładają należnej wagi do konsultacji publicznych. Ogranicza się czas ich trwania, nie udziela odpowiedzi na otrzymane uwagi. Większość „Raportów z konsultacji” nie spełnia wymogów zawartych w Regulaminie pracy Rady Ministrów.

Treść raportu>>>