W najnowszej wersji nowelizacji prawa zamówień publicznych próg ten ustalono na 
30 tys. euro. Pierwotnie przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych projekt podwyższał go do 20 tys. euro. Ostatnia wersja nowelizacji ma w najbliższym czasie trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Jak napisano w uzasadnieniu, zaproponowany poziom, od którego należy stosować prawo zamówień publicznych, ma zapewnić zgodność polskich przepisów z regulacjami Unii Europejskiej.

Źródło: Rzeczpospolita