W czwartek 30 lipca br. w Izbie Dyscyplinarnej odbyło się posiedzenie w celu rozpoznania wniosku prokuratora Prokuratury Krajowej - Wydział Spraw Wewnętrznych o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Marcina N.

Niedopełnienie obowiązków?

Maciej N. - prokurator zatrudniony w Prokuraturze Rejonowej we Wrocławiu nadzorował śledztwo Centralnego Biura Śledczego w sprawie pobicia przez groźnego przestępcę. Policja długo szukała sprawcy, aż wreszcie po wielu miesiącach ujęła go, ale Maciej N. zastanawiał się, jakie konkretnie zarzuty ma przedstawić, i nie chciał wystąpić z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania

Czytaj:  Zgoda na uchylenie immunitetu prokuratora - sprzeciw Komitetu Obrony Sprawiedliwości>>

Ostatecznie to nie ten prokurator napisał wniosek o tymczasowe aresztowanie.  W wyniku postanowienia  sądu o tymczasowym aresztowaniu, sprawca znalazł się za kratkami. Jednak to zachowanie nie spodobało się funkcjonariuszom policji, którzy zawiadomili o popełnieniu przestępstwa przez Macieja N. z art. 231 kk (niedopełnienie obowiązków służbowych).

Według tego przepisu funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat.

Czytaj w LEX: Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >

 

Uchylenie immunitetu

Wobec tego Prokuratura Krajowa wystąpiła do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu prokuratorowi, aby ukarać go przed powszechnym sądem karnym.

Czytaj w LEX:  Immunitet prokuratora >

Izba Dyscyplinarna w postanowieniu z 30 lipca br. nie uwzględniła tego wniosku. W ocenie Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu był oczywiście bezzasadny i złożony wbrew dowodom zawartym w aktach sprawy i przy kompletnym braku materiału pozwalającego choćby rozważać jego złożenie. W tej sytuacji instytucja immunitetu skutecznie wypełniła swoją rolę ochrony niezależności prokuratora i swobody wypełniania jego funkcji publicznej.

Czytaj omówienie w LEX: Sąd administracyjny nie może dyscyplinować prokuratorów  >

Sygnatura akt I DO 32/20, orzeczenie Izby Dyscyplinarnej SN z 30 lipca 2020 r.  

Sprawdź w LEX: Czy można udostępnić prokuraturze akta spraw osoby korzystającej z pomocy OPS? >