W środę 12 października br. odbyło się posiedzenie zespołu prokuratorów, powołanego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta pod przewodnictwem zastępcy prokuratora generalnego - naczelnego prokuratora wojskowego gen. bryg. Krzysztofa Parulskiego, którego celem jest opracowanie propozycji zmian w ustroju prokuratury wojskowej, w związku z zaistniałymi w ostatnich latach przemianami w Siłach Zbrojnych RP, a także ograniczeniem właściwości prokuratur wojskowych, skutkującymi znaczną dysproporcją w liczbie spraw przypadających na prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
W skład zespołu wchodzą prokuratorzy Prokuratury Generalnej: dyrektor Biura Prokuratora Generalnego – Ryszard Tłuczkiewicz, naczelnik Wydziału Kwestii Prawnych w Biurze Prokuratora Generalnego – Marek Sadowski i prokurator Beata Mik z Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej oraz prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej: szef Wydziału Prawnego NPW – płk Jarosław Traczyk oraz szef Wydziału Kadr i Szkolenia NPW – płk Waldemar Praszczyk.
Na początek zaprezentowano m.in. analizę obciążenia obowiązkami prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.