Kierownictwo Prokuratury Generalnej od poczatku swego istnienia uznało, że zapewnienie równego traktowania jest jednym z priorytetowych zadań. Taki obowiązek wynika wprost z art. 32 Konstytucji. Znajduje też swoje rozwinięcie w ustawie o Prokuraturze i zasadach etyki zawodu.
Jeszcze w 2012 roku Prokuratura Generalna wystąpiła z wnioskiem do ministra sprawiedliwości o zaostrzenie odpowiedzialności za czyny motywowane uprzedzeniami wobec rasy, koloru skóry, języka, religii, a także orientacji seksualnej.  Minister, powołując się na stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej odpowiedział jednak, że nie ma akceptacji w tej sprawie i  nowelizacji art.57a)kk nie będzie.
Prokuratura prowadzi monitoring spraw związanych z przestępczością na tle nienawiści rasowej, wyznaniowej, narodowościowej i etnicznej - zapewnia prok. Kowalska. Co pół roku w Prokuraturze dokonywane jest podsumowanie i najważniejsze wątki z tej analizy przekazywane są do jednostek niższego rzędu.

Ponadto warto przypomnieć, że Prokurator Generalny wydał  w 2014 r. wytyczne w zakresie postępowań o przestępstwa z nienawiści, w tym - dokonywanymi w internecie.
Prokuratorzy zauważyli, że kontakt  z mową nienawiści ma miejsce głównie w sieci, gdyż sprawcy są bardziej anonimowi. Potwierdzją to także badania przeprowadzone w 2014 r. ( 28 proc. dorosłych Polaków spotkało się w sieci z atakami na muzułmanów, 29 proc.  z wypowiedziami rasistowskimi i antysemickimi, wśród młodzieży wskaźniki są dwukrotnie wyższe).
W 2013 roku powstał w Prokuraturze Generalnej specjalny zespół, który opracował wskazówki metodologiczne dla prokuratorów w związku ze ściganiem przestępstw z nienawiści w internecie. Zauważono, że postępowania w tych sprawach wymagają dopracowania.
Wiceprokurator generalna Marzena Kowalska, uznała, że w obszarze antydyskryminacyjnym udało się osiągnąć postęp.  W latach 200-2003 skierowano zaledwie trzy akty oskarżenia w tych sprawach, w 2008-2009 aktów oskarżenia było 28, w latach 2013 - 111, a w pierwszym półroczu 1015 -już 102 akty oskarżenia i 22 wnioski o warunkowe umorzenia postępowania.
Według prok. Kowalskiej oznacza to nie tylko wzrost przestępstw i postępowań przygotowawczych w zakresie dyskryminacji, ale też większą  wrażliwość na ten problem organów ścigania i społeczeństwa. Częściej składane są zawiadomienia o przestępstwie z nienawiści i podejmuje działania z urzędu na podstawie doniesień medialnych. Co istotne - zmniejsza się ciemna liczba tego rodzaju przestępstw - dodaje prok. Kowalska.
 

Źródło: Konferencja HFPcz, 12 luty 2016 r. Warszawa

Dowiedz się więcej z książki
Prokuratura w Polsce (1918-2014)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł