Odbiorcami szkolenia byli prokuratorzy z prokuratur wyznaczonych do prowadzenia tego rodzaju spraw. Do udziału w szkoleniu zaproszono również funkcjonariuszy policji, którzy zajmują się ściganiem tego rodzaju przestępczości.
Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza to wideokonferencja transmitowana z Prokuratury Generalnej do prokuratur apelacyjnych i wybranych prokuratur okręgowych. W tej części prowadzonej przez dr. hab. Małgorzatę Wąsek-Wiaderek omówiono zagadnienia dotyczące orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do nakazu ścigania zachowań dyskryminacyjnych, a także granic swobody wypowiedzi.
Z kolei prokurator Prokuratury Generalnej dr Krzysztof Karsznicki przedstawił problematykę wielokulturowości i jej wpływu na sposób prowadzenia czynności procesowych.
Natomiast druga część, prowadzona była w formie warsztatów moderowanych przez prokuratorów - konsultantów, przy udziale przedstawicieli Policji - koordynatorów wyznaczonych do monitorowania przestępstw z nienawiść z komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

ID produktu: 40279109 Rok wydania: 2013
Autor: Lidia Mazowiecka
Tytuł: Ofiary przestępstw z nienawiści>>>