W 2012 r. wpłynęło do Prokuratorii 4709 spraw, o 5,16 proc. więcej niż w poprzednim roku, z czego 358 przed Sądem Najwyższym. Łączna wartość żądanych w tych pozwach roszczeń opiewała na 8,7 mld zł plus 80 mln euro. W tym czasie zakończyło się 4160 spraw (znaczne więcej niż rok wcześnie), ale „zapas" się zwiększył i wyniósł na koniec 2012 r.  6872 spraw.
Największa grupa (27 proc.) spraw dotyczy osadzonych w zakładach karnych, którzy domagają się zwykle zadośćuczynienia za nieodpowiednie ich zdaniem warunki odbywania kary, 531 odszkodowań za akty nacjonalizacyjne i wywłaszczeniowe, wśród których najwięcej związanych jest z  dekretem warszawskim, 330 spraw dotyczyło odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wynikłe z wydania prawomocnego wyroku, 30 spraw zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości, ok. 60 służebności przesyłu na gruntach państwowych.

Źródło: Rzeczpospolita

Czytaj także:  Prokuratoria Generalna prowadziła z 2012 r. siedem spraw arbitrażowych