- Słuchając uzasadnień sędziego Wróbla można odnieść wrażenie, jakby robił to patrząc obywatelowi prosto w oczy - wskazano. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w piątek podczas prezentacji X edycji Obywatelskiego Monitoringu Sądów, przygotowanego przez Fundację Court Watch Polska i konferencji "Niedostępne sądy. Polski wymiar sprawiedliwości w trakcie i po pandemii".

Fundacja nagradza sędziów, którzy w szczególny sposób wyróżniają się nie tylko wzorowym wykonywaniem swojej pracy, ale również godną podziwu prospołeczną postawą oraz działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie mniej istotnym elementem jest również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

Czytaj: Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda Obywatelskim Sędzią Roku 2019>>

Sędzia Izby Karnej SN

Prof. Wróbel od 2011 jest sędzią Sądu Najwyższego, orzeka w Izbie Karnej. Studia prawnicze ukończył w 1987 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ i w tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Karnego UJ. 

W latach 1989–1994 pełnił funkcję sekretarza Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości, a w latach 2004–2006 członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Był też asystentem sędziego w Trybunale Konstytucyjnym, a później dyrektorem Zespołu Obsługi Skargi Konstytucyjnej Trybunału Konstytucyjnego.

Był również członkiem zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny przy Prezesie Rady Ministrów RP, ekspertem parlamentarnych komisji, członkiem komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykładowcą z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów i prokuratorów. 

Do 2017 był członkiem rady programowej „Zeszytów Prawniczych Biura Analiz Sejmowych”, z której ustąpił powołując się na okoliczność utraty przez Biuro Analiz Sejmowych statusu niezależnej instytucji eksperckiej.

 

Największe poparcie w głosowaniu na I prezesa SN

Sędzia uzyskał też w maju br. największe poparcie przy wyłanianiu przez zgromadzenie ogólne SN kandydatów na I prezesa tego Sądu. Zagłosowali na niego w większości "starzy" sędziowie". Prezydent wyznaczył jednak na prezesa prof. Małgorzatę Manowską, która powołana została do SN już pod rządami nowej ustawy i na podstawie rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Profesor dał się poznać jako przeciwnik zmian wprowadzonych przez PiS w Sądzie Najwyższym i w całym wymiarze sprawiedliwości. Był jednym z autorów uchwały trzech izb SN z 23 stycznia br., która pozwala kwestionować status sędziów powołanych z udziałem obecnej KRS

W ubiegłym roku laureatką nagrody została sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda. Nagrodzono ją m.in. za organizację w całej Polsce inicjatywy "Dzień Edukacji Prawnej".