Wynik konkursu został ogłoszony w sobotę podczas prezentacji IX edycji Obywatelskiego Monitoringu Sądów, przygotowanego przez Fundację Court Watch Polska.

Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda jest obecnie sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, prezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia” oraz prezesem Fundacji Edukacji Prawnej Iustita zajmującej się propagowaniem idei praworządności wśród młodzieży licealnej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez kilka lat pracowała jako prawnik korporacyjny, następnie zrobiła aplikację sędziowską w Warszawie.

Jako jedna z pierwszych skonfrontowała się z politycznym weryfikowaniem sędziów. W lipcu kandydowała na wakujące stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Przed rozpoczęciem dyskusji nad jej kandydaturą na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa poseł Krystyna Pawłowicz (PiS), która reprezentuje w KRS Sejm, rozdała członkom Rady listę sędziów, którzy 21 marca br. przyjechali do Brukseli i spotykali się tam m.in. z wiceprzewodniczacym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem oraz przedstawicielami Parlamentu Europejskiego Tematem rozmów były zmiany wprowadzane w polskim wymiarze sprawiedliwości.   

Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda została nagrodzona przez Fundację Court Watch Polska za organizację w całej Polsce inicjatywy "Dzień Edukacji Prawnej" (15 marca). Celem wydarzenia, współorganizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia”, jest promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W 2019 roku Dzień Edukacji Prawnej obchodziliśmy już po raz trzeci. W jego ramach zorganizowano m.in. symulowane rozprawy w sądach, konkursy, inscenizacje, spotkania z sędziami i zwiedzanie sądów.

Czytaj też: Szkoła powinna uczyć tolerancji i walki z hejtem >

Tegoroczna edycja plebiscytu jest już piątą. Fundacja Court Watch Polska nagradza sędziów, którzy w szczególny sposób wyróżniają się nie tylko wzorowym wykonywaniem swojej pracy, ale również godną podziwu prospołeczną postawą oraz działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie mniej istotnym elementem jest również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

 


W 2018 r. zdobywczynią tytułu Obywatelskiego Sędziego Roku została pani sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec z Sądu Rejonowego w Zamościu. Pani sędzia została wyróżniona za niezwykłe zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, którego jest prezeską oraz prekursorskie działania na rzecz prawa dzieci do bycia wysłuchanym.

W 2017 r. statuetkę Obywatelskiego Sędziego Roku 2018 otrzymał w gmachu Sądu Najwyższego sędzia Bartosz Łopalewski z Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Zaimponował kapitule wieloma działaniami edukacyjnymi podejmowanymi w lokalnym środowisku – skierowanymi nie tylko do młodzieży, ale także np. do przedsiębiorców, z którymi na co dzień spotyka się w innej roli jako sędzia wydziału gospodarczego.

W 2016 r. laureatem drugiego plebiscytu została pani sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk z Sądu Rejonowego w Jaworze. Wyróżniono ją za organizację wyjątkowych na skalę kraju obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, do których udało jej się zaangażować wielu partnerów ze społeczności lokalnej. Kapituła doceniła także ogromną życzliwość i empatię w stosunku do osób, które sądzi, zaangażowanie w podnoszenie jakości polskiego sądownictwa rodzinnego jako członka zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji (jest absolwentem kilku studiów podyplomowych).

W 2015 r. tytuł Obywatelskiego Sędziego Roku otrzymał Jarosław Gwizdak – prezes i sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Kapituła doceniła, że aby sprawdzić stopień dostosowania swojego sądu do potrzeb osób niepełnosprawnych, sam usiadł na wózek inwalidzki. Gdy stwierdził, że w dostaniu się do sądu przeszkodą jest także stan infrastruktury na zewnątrz budynku zachęcił skutecznie władze miasta do zajęcia się tym problemem.