Rada Legislacyjna pod kierownictwem prof. Mirosława Steca zjmowała się kluczowymi dla rządu ustawami m.in o odnawialnych źródłach energii, wydobyciem gazu łupkowego, kodeksami cywilnymi i karnymi, zmianach w ustawie o CBA, ABW i ustawy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych.
Profesor Stec jest kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W latach 1999-2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej. Jest współautorem polskiej reformy administracyjnej z 1999 roku. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (Wydział II Historyczno-Filozoficzny; Komisja Prawnicza).