Navigator to jest zmiana podejścia do prawa handlowego. Zwykle nie jest ono postrzegane z punktu widzenia takiej czy innej procedury, ale raczej poprzez jego instytucje. Natomiast Navigator służy poznaniu drogi postępowania w ramach konkretnej procedury prawnej – mówi prof. Andrzej Kidyba kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, szef zespołu redaktorów naukowych Lex Navigator Prawo Handlowe.

Prof. Kidyba podkreśla, że Navigator to narzędzie przeznaczone nie tylko dla prawników. – To spektrum odbiorców, dla których produkt może być przeznaczony, jest dość szerokie. Z badań wynika, że z Navigatora korzystają prawnicy, ale także że jest to narzędzie mogące służyć pomocą osobom, które niekoniecznie mają przygotowanie prawnicze. A więc może być wykorzystywane również przez ludzi zarządzających spółkami, czy pracujących w nich na stanowiskach różnego rodzaju specjalistów. Ten produkt jest tak skonstruowany, że jedni i drudzy mogą mieć z niego pożytek i efektywnie z nim pracować - mówi.

Prof. Kidyba podkreśla praktyczny charakter Navigatora. – Gdy ktoś staje przed jakimś konkretnym problemem z zakresu prawa handlowego, to Navigator może go krok po kroku poprowadzić po ścieżce potrzebnego w tej sytuacji postępowania i pokazuje, jak dojść do założonego celu, a także jakie są konsekwencje poszczególnych działań – mówi. Ale dodaje, że zawarty w produkcie komentarz nie daje gwarancji rozwiązania wszystkich problemów. – Ale najważniejsze jest doprowadzenie użytkownika programu do celu – podkreśla.

A to dochodzenie do celu to jest podpowiadanie kolejnych działań, ale także sugerowanie, jakie dokumenty na poszczególnych etapach należy przygotować. Program zawiera wzory wszystkich niezbędnych dokumentów oraz sugestie, jak należy je przygotować. Więcej>>> 

- Navigator kładzie nacisk na postępowanie i otoczenie tego postępowania. A więc jeśli proponujemy określoną procedurę, to także niezbędne do jej przeprowadzenia dokumenty, w tym również wzory pism procesowych – konkluduje prof. Andrzej Kidyba. 

Redakcja nowego produktu podkreśla, że procedury nie są jedynym atutem Navigatora Prawo Handlowe. Klienci otrzymują również dostęp do 28 komentarzy książkowych i aktualizowanych m.in. komentarza prof. A. Jakubeckiego do Kodeksu postępowania cywilnego, komentarza prof. A. Kidyby do Kodeksu spółek handlowych oraz do ponad 30 monografii, m.in.: T. Sójki, Umowa objęcia akcji, T. Szczurkowskiego, Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego, R. Wrzecionka Czynności notarialne w prawie spółek. Przy poszczególnych krokach procedur, użytkownicy programu znajdą także tematycznie dobrane orzecznictwo, glosy oraz tezy z piśmiennictwa.
Więcej informacji>>>