W zarządzeniu prezesa NSA nie znajdziemy informacji, że nie zawiera on umów na kwotę poniżej 3500 zł.  Zarządzenie nr 27 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia, prowadzenia i publikacji rejestru umów cywilnoprawnych w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowi, że informacje o zawartych umowach mają być wprowadzane do rejestru nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Ponadto dotyczy umów zawartych po 1 stycznia 2018 r. , a także - rejestr nie obejmuje umów i porozumień z zakresu prawa pracy, informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, a także - umów o wartości przedmiotu świadczenia nieprzekraczającej 3500 zł.

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe, Prawo administracyjne


- Widząc skuteczność pierwszej naszej petycji do prezesów SN, NSA i TK, napisaliśmy drugą. Postulujemy w niej zniesienie ograniczenia kwotowego i publikowanie wszystkich umów, razem z ich skanami. Liczymy na to, że nasze argumenty przekonają Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i że zrobi krok w kierunku jawności - piszą na stronach internetowych eksperci z Sieci Obywatelskiej Fundacji Watchdog Polska.
Według rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego  limit kwotowy wynosi 2 tys. zł. Dopiero umowy przekraczające ten próg mają być objęte obowiązkiem publikowania w rejestrze. Do tego rozwiązania Watch Dog odnosi się jednoznacznie krytycznie.

Czytaj też>> Przedsiębiorcy obawiają się niejasnych reguł w ustawie o jawności