Plan wytycza kierunki działania dla Unii lata 2019-2024. Podzielony jest na kilka części dotyczących: ochrony obywateli i swobód; rozwijania silnej bazy gospodarczej; budowy neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy oraz promowania europejskich interesów i wartości na scenie światowej.


Już na samym początku przyjętego na czwartkowym spotkaniu przywódców państw opracowania jest mowa o wspólnych unijnych wartościach, które leżą u podstaw modeli demokratyczno-społecznych krajów UE. - Praworządność, która odgrywa zasadniczą rolę we wszystkich naszych demokracjach, jest kluczową gwarancją, że wartości te są dobrze chronione; musi być w pełni przestrzegana przez wszystkie państwa członkowskie i przez UE - zaznaczono w dokumencie.

- Świat staje się coraz bardziej niespokojnym i skomplikowanym miejscem, w którym zmiany zachodzą w szybkim tempie. To tworzy zarówno możliwości, jak i wyzwania. W ciągu najbliższych pięciu lat UE może wzmocnić i wzmocni swoją rolę w tym ewoluującym środowisku - podkreślono w dokumencie.

Czytaj także: Polska poparła weto w sprawie neutralności klimatycznej w UE>>