W ocenie polskich i niemieckich instytucji obrachunkowych finansowe konsekwencje projektów PPP powinny być wykazywane w budżetach publicznych w całym okresie ich trwania. Jak podkreślono „obciążenia dla przyszłych budżetów muszą być wyraźnie widoczne”.
W oświadczeniu podkreślono też, że należy odpowiednio dzielić ryzyko pomiędzy stronę publiczną i partnera prywatnego. „Ryzyko, którego należy się spodziewać w trakcie okresu trwania umowy, powinno zostać poniesione przez tego partnera, który w przypadku gdy ono faktycznie zaistnieje, jest w stanie najskuteczniej na nie oddziaływać i opanować je”.
Przedstawiciele RIO i niemieckich trybunałów obrachunkowych zwrócili też uwagę, że w przypadku projektów PPP finansowanie musi być zabezpieczone od razu na cały okres obowiązywania umowy. 
Wspólne oświadczenie w sprawie PPP wydano po konferencji „Szanse i ryzyka PPP z punktu widzenia zewnętrznej kontroli finansowej”, która odbyła się w Poczdamie w dniach 30-31 sierpnia. Oświadczenie podpisali szefowie Trybunałów Obrachunkowych Niemieckich Landów Wschodnich oraz prezesi polskich RIO z Katowic, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Szczecina, Zielonej Góry i Wrocławia.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP