Podręcznik zostanie przetłumaczony na język bułgarski, czeski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, rumuński, hiszpański oraz polski, i wraz z powiązanymi narzędziami e-learningowymi będzie rozprowadzany na początku 2011 roku wśród sędziów, prokuratorów, adwokatów i funkcjonariuszy organów ścigania w krajach docelowych. Materiały będą również dostępne w Internecie.

 

Źródło: http://www.echr.coe.int, stan z dnia 19 stycznia 2010 r.