Za rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych głosowało 434 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) jest międzyrządową organizacją powołaną w 1986 r. przez 16 krajów europejskich. Głównym zadaniem EUMETSAT jest budowa, obsługa i eksploatacja europejskiego systemu operacyjnych satelitów meteorologicznych.

"Otrzymywane z EUMETSAT informacje są najistotniejszym instrumentem pracy biur prognozy państwowej służby hydrologicznej, służą do hydrologicznej i meteorologicznej osłony społeczeństwa i gospodarki narodowej. Satelitarne cyfrowe dane wykorzystuje służba hydrometeorologiczna sił zbrojnych RP, wyższe uczelnie oraz instytuty naukowe" - powiedział w środę podczas drugiego czytania ustawy w Sejmie poseł PSL Jarosław Górczyński. Wyjaśniał, że obrazy satelitów meteorologicznych EUMETSAT znajdują też zastosowanie m.in. w rolnictwie, przy ocenie stanu gleb, planowaniu inwestycji, leśnictwie.

Do 1998 r. dane satelitarne z EUMETSAT Polska otrzymywała bezpłatnie, w ramach umowy licencyjnej, która wygasła, bo kraj osiągnął określony poziom PKB, zobowiązujący do wnoszenia opłat za korzystanie z danych satelitarnych. W drodze wyjątku EUMETSAT udostępniał bezpłatnie dane satelitarne Polsce do połowy 1999 r. Wtedy Polska podpisała umowę o współpracy z EUMETSAT. Umowa ta była kilkakrotnie przedłużana, ale chcąc dalej korzystać z danych satelitarnych, polska służba meteorologiczna musiała przystąpić do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych na pełnych prawach kraju członkowskiego. "Tak staliśmy się pełnoprawnym członkiem tej organizacji płacąc co roku składkę ok. 2 proc. całości budżetu EUMETSAT" - powiedział w Sejmie Górczyński.

Przystąpienie do Konwencji pozwoliło Polsce na nieograniczony dostęp do wszystkich danych, informacji przetworzonych i archiwum, urządzeń technicznych, a polskim specjalistom i naukowcom umożliwiło korzystanie z kursów i szkoleń. Polska uzyskała również miejsce w składzie Rady EUMETSAT, z pełnym prawem głosu, co umożliwia wpływ na decyzje Rady.

W czasie podpisywania Konwencji EUMETSAT nie uwzględniono jednak Protokołu o przywilejach i immunitetach EUMETSAT. "Dopiero teraz, po licznych interwencjach kierownictwa tej organizacji i polskiego środowiska związanego z kosmosem, przedkładany jest on do ratyfikacji" - powiedział poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bogusław Wontor.

Jak wyjaśniała posłanka Platformy Obywatelskiej Ewa Wolak, dopóki Polska nie ratyfikuje Protokołu, EUMETSAT nie podpisze żadnego kontraktu na terenie Polski z polskim przedsiębiorcami. Po ratyfikacji Protokołu organizacja ta będzie zwolniona z podatków oraz opłat celnych. "Brak Protokołu uniemożliwiał pozyskiwanie większości naszej składki w formie kontraktów zawieranych przez polski przemysł" - zaznaczył Wontor.

Dalsze utrzymywanie sytuacji, w której Polska nie jest stroną Protokołu, uniemożliwia też dofinansowanie organizowanych w Polsce konferencji międzynarodowych EUMETSAT.

Jak czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy, przystąpienie do Protokołu nie będzie miało wpływu na budżet państwa, nie zmniejszy dochodów i nie zwiększy wydatków podmiotów sektora finansów publicznych, nie wpłynie też na wysokość składek, jakie Polska wnosi do EUMETSAT jako państwo członkowskie. Polska nie będzie musiała dokonywać zmian w prawie polskim w związku z wejściem Protokołu w życie. (PAP)

ekr/ agt/ jbr/