Poselski (przygotowany przez klub PiS) projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. zmianę podmiotu, na którego rzecz będzie orzekana nawiązka (jako środek karny) oraz przesłanek stosowania tego środka karnego. W okreslonych przypadkach nawiązka ma być orzekana na rzecz tworzonego Funduszu Pomocy Ofiarom Przestępstw. Możliwe byłoby orzekanie na rzecz Funduszu środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego. Projekt zakłada też, ze do zakresu działań sądowego kuratora zawodowego będzie należało udzielanie pomocy z Funduszu.
Drugi projekt, którego pierwsze czytanie ma się odbyc podczas tego posiedzenia, autorstwa posłów z koła Polska Plus, zakłada znowelizowanie przepisów Kodeksu karnego poprzez wprowadzenie penalizacji następujących czynów: doprowadzenia do zapłodnienia komórki jajowej poza organizmem matki (zapłodnienie in vitro), dokonywania eksperymentów na embrionach powstałych w taki sposób oraz handlu embrionami. Dla tych, którzy doprowadzą do zapłodnienia in vitro, czyli np. lekarzy, projektowane przepisy przewidują karę do trzech lat pozbawienia wolnosci.  
Podczas rozpocżętego 5 maja posiedzenia odbędzie się w Sejmie także m.in. pierwsze czytanie senackiego projektu zmiany ustawy Ordynacja podatkowa. Nowelizacja dotyczy wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku TK z dnia 10 marca 2009 r. i wprowadzenia przepisów regulujących mechanizm jurydyczny, w tym kwestie techniczne, związane z możliwością złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty VAT i podatku akcyzowego przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej.
Także senacki projekt zmian w ustawie Prawo budowlane dotyczy dostosowania prawa do wyroku TK i usunięcia z przepisu wymogu, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego na podstawie art. 49b prawa budowlanego.
Sejm oceni też komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przewiduje wypłacanie byłym prezydentom dożywotnio miesięcznego uposażenia w wysokości odpowiadającej 75 proc. kwoty wynagrodzenia zasadniczego urzędującego Prezydenta RP.