W myśl nowego art. 53 § 2 k.k., okolicznością uwzględnianą przez sąd podczas orzekania kary ma być także fakt popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek i stan zdrowia. Ponadto surowsze będą sankcje za:
- spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3). Przestępstwo z art. 156 § 1 staje się tym samym zbrodnią;
- spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem w postaci śmierci człowieka (kara pozbawienia wolności od lat 5, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie). Przestępstwo z art. 156 § 2 także staje się tym samym zbrodnią;
- porzucenie małoletniego do lat 15 lub osoby nieporadnej, art. 210 § 1 k.k. (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5);
- porzucenie małoletniego do lat 15 lub osoby nieporadnej ze skutkiem w postaci śmierci osoby porzuconej, art. 210 § 2 k.k. (kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat);
- uprowadzenie lub zatrzymanie osoby małoletniej poniżej lat 15 lub nieporadnej, art. 211 k.k. (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).
Nowelizacją dodano również art. 189 § 2a k.k., którym wprowadzono przestępstwo bezprawnego pozbawienia wolności na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub jej stan psychiczny lub fizyczny. Występek będzie zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.
Tą ustawą  zmienia się także ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeks postępowania karnego. Nowelizacja wchodzi w życie 13 lipca br.

Małgorzata Sowa-Grajewska, RPE WKP

 

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł