Najwięcej kandydatów jest na aplikację radcowską - 5 560 osób, na aplikację adwokacką zdają 3 044 osoby, na aplikację notarialną 1 093 osoby, a na aplikację komorniczą 351 osób.
Jak poinformowała rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Joanna Debek, egzaminy wstępne na aplikacje są przeprowadzane łącznie przez 59 komisji egzaminacyjnych i odbędą się w 24 miastach w Polsce.
Egzamin na aplikację radcowską przeprowadza 25 komisji w 19 miastach. Egzamin na aplikację adwokacką przeprowadza 26 komisji w 24 miastach. Egzamin na aplikację notarialną przeprowadza pięć komisji w pięciu miastach. Natomiast egzamin na aplikację komorniczą przeprowadzają trzy komisje w trzech miastach. We wszystkich komisjach egzaminacyjnych będzie uczestniczyło łącznie 413 osób.
W tym roku po raz pierwszy do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przystąpi osoba niewidoma. Aby umożliwić jej przystąpienie do tego egzaminu, test na aplikację został wydrukowany w języku braille’a.