Zdaniem organizatorów, potwierdzają to liczne w ostatnich latach przypadki bezzasadnego zatrzymywania, przesłuchiwania i innych form szykanowania przedsiębiorców ze strony aparatu państwowego. Upolitycznienie służb, instrumentalne traktowanie prawa, niekompetencja urzędników wymiaru sprawiedliwości, umiejętnie podgrzewana przez niektórych polityków niechęć części społeczeństwa w stosunku do biznesu – to tylko niektóre z przyczyn takiego stanu rzeczy. - Odbywające się często w atmosferze medialnego show aresztowania przedsiębiorców powodują nie tylko utratę dobrego imienia poszkodowanych biznesmenów, ale narażają na szwank reputację całego środowiska przedsiębiorców w Polsce. Co więcej, doprowadzając do upadłości wielu firm i likwidacji wielu miejsc pracy, powodują realne straty dla polskiej gospodarki - piszą organizatorzy konferencji.

Konferencję  „Państwo wrogie przedsiębiorcy?” zorganizowały: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Business Centre Club we współpracy z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Konferencja odbędzie się 31 marca 2010 r. o godz. 10:00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w sali 316.

W konferencji wezmą udział m.in.:

    * Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
    * Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club
    * Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
    * prof. Leszek Balcerowicz
    * Joanna Agacka - Indecka, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
    * Maciej Bednarkiewicz, Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy
    * Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
    * Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
    * Lech Jeziorny, były Członek Rady Nedzorczej Krakmead
    * Andrzej Kalwas, KALWAS i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych
    * Aldona Kamela - Sowińska, Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
    * Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości
    * Krzysztof Piotrowski, Prezes Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA
    * Paweł Rey, były Członek Rady Nedzorczej Krakmead
    * Andrzej Rzepliński, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
    * Jerzy Stępień, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
    * Emil, Wąsacz, Prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A.
    * Andrzej Zarajczyk, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny    POL-MOT Holding S.A.
    * Andrzej Zoll, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego