Z informacji przekazanej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która interweniowała w tej sprawie wynika, że Polska podczas konferencji w Interlaken, gdzie dyskutowano o kierunkach reformowania Trybunału, cały czas przeciwstawiała się zmianom, które mogłyby ograniczyć dostęp do tego międzynarodowego sądu. A wprowadzenie opłat może przynieść taki efekt. Jak twierdzi ambasador Świtalski, stanowisko to nadal prezentowane jest na wszelkich forach dyskusji o zmianach zasad działania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.