To jeden z priorytetów polskiej prezydencji - mówi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem dyrektywa ta wzmocni ochronę praw procesowych i zapewni jednakowy poziom gwarancji procesowych dla oskarżonego i podejrzanego w ramach UE. - Jest to niezwykle istotne w przypadku obywateli, przeciwko którym toczą się postępowania w innych państwach członkowskich. Poszukujemy rozwiązań, które będą wystarczająco elastyczne, aby nie naruszać istniejących tradycji prawnych, a równocześnie nie pozostawią wątpliwości co do wysokiego poziomu ustanawianych standardów, a w szczególności ich pełnej zgodności z linią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Innym priorytetem polskiej prezydencji, o którym dyskutowali w piatek ministrowie sprawiedliwości UE, są normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Głównym celem projektu dyrektywy w tym zakresie jest zapewnienie ofiarom przestępstw wysokich minimalnych standardów ochrony, m.in. udziału w postępowaniu karnym, godnego i profesjonalnego traktowania w kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwości.
- Zważywszy na znaczną liczbę polskich obywateli przebywających w różnych krajach Unii Europejskiej, umożliwienie ofiarom przestępstw korzystania z minimalnych uprawnień procesowych we wszystkich państwach członkowskich ma istotne znaczenie – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Rada dała dzisiaj istotne wskazówki co do kierunku prac dla ekspertów i mam nadzieję, że pozwoli to szybko zakończyć prace – dodał.