Organizacja World Justice Project swój ranking, który jest jest wiodącym na świecie źródłem oryginalnych, niezależnych danych na temat rządów prawa, opracowała na podstawie następujących czynników: ograniczenia w zakresie uprawnień rządu, braku korupcji, otwartego rządu, praw podstawowych, porządku i bezpieczeństwa, egzekwowania przepisów, wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych. 

Ogólny wynik Polski w zakresie rządów prawa spadł w tegorocznym Indeksie o 1,1 proc. Na 28. miejscu ze 128 krajów i jurysdykcji na świecie, Polska spadła o jedną pozycję w rankingu światowym. Wynik Polski plasuje ją na 19 miejscu z 24 krajów Unii Europejskiej, oraz 27 miejscu z 37 krajów o wysokich dochodach.

Czytaj: Słaby wynik Polski w rankingu praworządności>>
 

Spośród państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Ameryki Północnej najlepsze wyniki w Indeksie osiąga Dania (1. miejsce wśród 128 krajów na świecie), a następnie Norwegia i Finlandia. Trzy kraje z najniższymi wynikami w regionie to Grecja; Bułgaria; oraz Węgry (60. miejsce na 128 krajów na świecie).