Oprocentowanie przyznawane inwestorom może natomiast wpływać na wysokość dochodu podmiotu, który faktycznie ponosi koszty emisji oraz korzysta z uzyskanych dzięki niej środków. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 maja.
Transakcją, w której polska firma powołała do emisji spółkę w Szwecji, zajął się WSA. Umowa pożyczki między spółkami przewidywała oprocentowanie pokrywające zarówno odsetki od obligacji, jak i bieżące koszty funkcjonowania spółki celowej. Z umowy wynikało też, że polska spółka dodatkowo poniesie nieujęte w odsetkach koszty związane z emisją.
Sąd uznał, że może ona pomniejszyć przychód zarówno o odsetki, jak i o część dodatkowych wydatków. Nie ujmie w kosztach tylko wydatków bezpośrednio związanych z emisją. – Są to koszty emitenta. Strony transakcji nie mogą cedować na siebie na podstawie umów cywilnoprawnych kosztów uzyskania przychodu – podał w ustnym uzasadnieniu sąd.


Źródło: Rzeczpospolita