Według obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r. (M.P. poz. 158) wynagrodzenie wzrosło o 110 zł.
W 2013 r. wyniosło 3191,93 (3.080,84 zł w 2012 r.), zł, a w drugim półroczu 2013 r. wyniosło 3278,14 zł. (3.161,77 zł). Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, kwoty określone w obwieszczeniu stanowią podstawę wyliczania niektórych opłat egzekucyjnych (uzależnionych od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) - nowe wskaźniki stosuje się od drugiego kwartału każdego roku.