Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 600).

Nowe procedury będą obowiązywać w sądach, które wprowadziły system umożliwiający wykorzystanie elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie doręczenia przesyłki będzie im wysyłane drogą elektroniczną, w formularzu znajdą się wszystkie dane, które zamieszcza się w jego papierowym odpowiedniku (oczywiście poza odciskiem datownika). Adresat przesyłki również potwierdzi odbiór elektronicznie - dokona tego umieszczając w formularzu datę i podpis za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie pisma, w które zostaną wyposażeni pracownicy poczty. Wprowadzaniem danych do systemu teleinformatycznego zajmą się placówki pocztowe i to one udostępnią dane sądowi.

Rozporządzenie wprowadza także obowiązek umieszczania przez doręczyciela informacji o adresie odbiorcy. Adnotacja zostanie zamieszczona, jeżeli listonosz zostanie poinformowany, że adresat zmienił miejsce zamieszkania oraz w przypadkach, gdy odbiorca uzgodnił, że przesyłki mają być mu dostarczane pod inny adres.