Tematyce finansowego wsparcia dla instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. ochroną praw obywatelskich poświęcona była konferencja zorganizowana w poniedziałek w warszawskim przedstawicielstwie Komisji Europejskiej. Wzięli w niej udział m.in. reprezentanci sądów, prokuratur oraz organizacji społecznych.

"Zdajemy sobie sprawę, że do tej pory procedury związane z przydziałem środków finansowych trwały za długo i nie zawsze były efektywne" - mówił przedstawiciel dyrekcji generalnej do spraw sprawiedliwości Komisji Europejskiej Jacek Garstka. Dodał, że choć planowana kwota na lata 2014-2020 znacząco nie wzrosła, propozycje KE przyczynią się do tego, iż pieniądze z UE będą szybciej przekazywane zainteresowanym.

Garstka wyjaśnił, że główna z przewidzianych zmian będzie polegała na połączeniu sześciu dotychczasowych programów UE odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości i stworzeniu z nich dwóch o charakterze bardziej ogólnym: programu "Sprawiedliwość" oraz programu "Prawa i Obywatelstwo". "Sześć programów w tak niewielkim wycinku polityki europejskiej było dużym obciążeniem, każdy z programów dysponował niewielkimi funduszami, miał swoje procedury i realizował sporo drobnych wniosków" - zaznaczył.

W projekcie na lata 2014-2020 na oba programy przewidziano łącznie 911 mln euro - z tego budżet programu "Sprawiedliwość" miałby wynieść 472 mln euro, zaś budżet programu "Prawa i Obywatelstwo" 439 mln euro. Środki mogą być przeznaczane m.in. na wsparcie szkoleń dla sędziów i prokuratorów, organizowanie kampanii informacyjnych na tematy prawne, działania badawcze i analityczne i wsparcie organizacji zwalczających wszelkie przejawy dyskryminacji.

"Szczerze mówiąc trudno wymyślić projekt dotyczący wymiaru sprawiedliwości, który nie da się podciągnąć pod typy działań mogących podlegać finansowaniu, jeśli będzie to sensowny pomysł" - powiedział Garstka.

Kierujący wydziałem programów UE w resorcie sprawiedliwości Tomasz Gajewski zaznaczył, że przyszłe zmiany w organizacji finansowego wsparcia z UE należy ocenić pozytywnie. "Do tej pory zainteresowani gubili się w gąszczu przepisów i często nie potrafili w sposób właściwy aplikować o środki" - dodał.

Jako przykład realizacji celów określonych w unijnych programach dla wymiaru sprawiedliwości przedstawiciele KE wskazali m.in. na funkcjonujący od 2010 r. ogólnoeuropejski portal European e-Justice. Zawiera on informacje o systemach prawnych krajów UE i przepisach państw członkowskich oraz interaktywne elektroniczne formularze umożliwiające wydanie europejskiego nakazu zapłaty lub uzyskanie informacji w zakresie prawa cywilnego.