Kontrowersyjna ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych weszła w życie 12 sierpnia b.r. Ministerstwo Sprawiedliwości  opracowało rozporządzenie o stanie majątkowym prokuratorów. Ustawa przewiduje takie oświadczenia także dla sędziów.

Drugie rozporządzenie , które znajduje się w fazie konsultacji dotyczy art. 43 par. 19 ustawy – Kodeks karny wykonawczy  w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zostało skierowane do uzgodnień międzyresortowych i opiniowania - informuje Wioletta Olszewska, z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nad pozostałymi rozporządzeniami trwają prace w resorcie.  Losowy przydział spraw zacznie obowiązywać z chwilą wejścia w życie zmiany zasad przydziału spraw określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pt. „Regulamin urzędowania sądów powszechnych”. Wejście w życie przepisów o losowym przydziale planowane jest na 1 stycznia 2018 r. Do tego czasu ma ruszyć system informatyczny do losowania. Zgodnie z planami 16 października 2017 r. w kilku sądach rozpocznie się pilotaż Systemu Losowego Przydziału Spraw. Zgodnie z powołanym art. 21 ustawy z 12 lipca 2017 r. w okresie przejściowym obowiązują dotychczasowe zasady przydzielania spraw sędziom.

Jak dodaje biuro prasowe, przepisy przejściowe nowelizacji przewidują utrzymanie dotychczas obowiązujących rozporządzeń w mocy na okres 12 lub 24 miesięcy oraz przewidują późniejszy niż dzień wejścia w życie ustawy termin rozpoczęcia stosowania niektórych wprowadzanych regulacji.