Sprawę mają ponownie zbadać dwie komisję parlamentarne – Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka. Dochodzenie ma być przeprowadzone w ciągu najbliższego roku. Raport ma zostać przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.
W swej rezolucji europosłowie wezwali ponownie państwa członkowskie Unii Europejskiej do zbadania zarzutów dotyczących transportu i nielegalnego przetrzymywania osób podejrzewanych o terroryzm w niektórych krajach unijnych przez CIA oraz postawienia osób odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka przed sądem.
W rezolucji wskazano również na bezkarność wobec osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w związku z tzw. globalną wojną z terroryzmem. Zdaniem posłów umożliwiła ona dalsze łamanie praw podstawowych na terenie Unii Europejskiej w postaci m.in. działań inwigilacyjnych prowadzonych na szeroka skalę przez amerykańską krajową agencję bezpieczeństwa oraz tajne służby z różnych państw członkowskich.
Jak podkreśla Helsińska Fundacja Praw Człowieka, któa na swojej stronie internetowej komentuje tan fakt, wpływ na przyjęcie rezolucji Parlamentu Europejskiego miało opublikowanie w grudniu 2014 r. raportu Senatu USA, który obnażył kulisy tajnego programu CIA dotyczącego zatrzymań i przesłuchań osób podejrzewanych o terroryzm. - Raport ujawnił nieznaną dotąd skalę brutalności metod stosowanych przez CIA. Jak wskazano w Rezolucji Parlamentu Europejskiego, raport Senatu USA „ujawnia fakty umacniające zarzut współdziałania szeregu państw członkowskich UE, ich władz, urzędników oraz agentów wywiadu i służb bezpieczeństwa w prowadzonym przez CIA programie tajnego przetrzymywania więźniów i wydawania osób w trybie nadzwyczajnym, w którym posługiwano się niejednokrotnie skorumpowanymi metodami, w oparciu o znaczne kwoty pieniędzy oferowane przez CIA w zamian za współpracę” - czytamy w komenatrzu.
Posłowie PE odnieśli się również do jednego z kluczowych wniosków, jaki płynie z raportu amerykańskiego, że brutalne metody stosowane przez CIA wcale nie doprowadziły do zebrania informacji wywiadowczych, które zapobiegły dalszym atakom terrorystycznym.