Sprawa dotyczyła  funkcjonariusza Policji z 8-letnim stażem pracy, który w 2006 r. w ramach rutynowych badań profilaktycznych dobrowolnie poddał się nieobowiązkowemu badaniu na obecność wirusa HIV. Test wykazał wynik pozytywny. Wojewódzka Komisja Lekarska MSWiA, a następnie Okręgowa Komisja Lekarska MSWiA zgodnie orzekły, że policjant został zakażony HIV w związku z pełnioną służbą w Policji. Komisje nie zbadały faktycznego poziomu zdrowia policjanta. Z powodu stwierdzenia obecności wirusa HIV funkcjonariusz policji został zwolniony przez Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.
Ostatecznym efektem działań nominowanych prawników z kancelarii Dewey&LeBoeuf  było wydanie przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 23 listopada 2009 r. (sygn. P 61/08). Zdaniem Fundacji jest on jednym z najistotniejszych z punktu widzenia praw i wolności jednostki orzeczeń polskich w 2009 roku. Trybunał w wyroku wypowiedział się przeciwko dyskryminacji w dostępie do służb mundurowych ze względu na nosicielstwo wirusa HIV.
W wydanym przez Fundację komunikacie można przeczytać, że rekomendowani przez nią prawnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w sprawę. Poświęcali na nią wiele czasu - nie tylko przeznaczonego na wypełnianie obowiązków zawodowych, ale także czasu prywatnego. Wyróżniali się  niespotykanym poczuciem odpowiedzialności za przebieg i wynik sprawy. Pozostawali aktywni przez cały, ponad dwuletni, okres prowadzenia sprawy. Prawnicy od początku sprawy pracowali nad nią wspólnie i nie sposób rozdzielić  ich zasług. Dlatego – zdaniem Fundacji – powinni być wyróżnieni w dorocznym Konkursie Prawnik Pro Bono organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik „Rzeczpospolita”.