- Kandydaci ubiegający się o najwyższą godność w państwie są w sposób szczególny zobowiązani do wstrzemięźliwości i unikania wypowiedzi naruszających demokratyczne wartości i zasady, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska - podkreśliła adwokat Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA. 

Czytaj: Polskiego homofoba trudno postawić przed sądem>>

Rolą adwokatury także ochrona praw człowieka

W stanowisku wskazano, że adwokatura powołana jest do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, których źródłem, zgodnie z art. 30 Konstytucji RP, jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka – każdego człowieka, bez względu na jego orientację seksualną i tożsamość płciową. 

- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stosowania w kampanii wyborczej retoryki lekceważącej i dyskredytującej jakiekolwiek mniejszości - religijne, rasowe, czy narodowe. Godzi to w konstytucyjnie chronioną godność człowieka oraz prowadzi do stanu społecznej zapaści - podkreślono.