W pierwszym od 2012 r. i największym w historii europejskim badaniu na temat doświadczeń tej grupy wzięło udział  140 tys. osób LGBTI z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Serbii i Macedonii Północnej. 
Jak podkreślają autorzy opublikowanego kilka dni temu raportu pt. „Długa droga do równości osób LGBTI” („A long way to go for LGBTI equality”), obrazują one sytuację osób LGBTI, naświetlając liczne problemy i naruszenia praw człowieka, do których dochodzi niezależnie od szerokości geograficznej. 

Czytaj także: Polska liderem nietolerancji wobec osób LGBTI>>
 

Są podstawy do obaw

Z raportu wynika, że obawy przed otwartością co do swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej nie są bezpodstawne nie tylko w Polsce. Średnio 40 proc. osób spośród wszystkich badanych doświadczyło w ciągu ostatnich 5 lat jakieś formy molestowania lub przemocy – w 1 na 10 przypadków była to agresja fizyczna lub seksualna. 20 proc. wszystkich respondentów/ek wskazało, że czują się dyskryminowani/ne w miejscu pracy, a ponad 30 proc. doświadczyło nierównego traktowania w miejscach publicznych, w których spędzają czas wolny.

 


Szczególna sytuacja osób transpłciowych i interpłciowych

Badanie pokazało też, że szczególnie trudna jest sytuacja osób transpłciowych i interpłciowych, które przemoc, dyskryminacja i trudności w życiu codziennym spotykają wyraźnie częściej. Podobnie młodzież – respondenci/tki w wieku 15-17 lat doświadczyły molestowania w większej ilości przypadków niż osoby dorosłe, w związku z czym jedynie 9 proc. nastolatków w całej UE (a jedynie 6 proc. w Polsce) jest zupełnie otwartych na temat swojej orientacji i tożsamości w środowisku szkolnym.

Czytaj w LEX: Mostowik Piotr, O żądaniach wpisu w polskim rejestrze stanu cywilnego zagranicznej fikcji prawnej pochodzenia dziecka od "rodziców jednopłciowych" >

W Polsce więcej strachu niż poczucia bezpieczeństwa

W odniesieniu do sytuacji w Polsce, zwłaszcza na tle innych państw biorących udział w badaniu, autorzy raportu stwierdzają, że strach zdecydowanie dominuje nad poczuciem bezpieczeństwa i wolności. Dwie trzecie respondentów wskazało przy tym, że przemoc i dyskryminacja wobec osób LGBTI wzrosły w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat, a jako główną przyczynę  takiego stanu rzeczy wskazano negatywny stosunek i dyskurs polityków i rządzących. 96 proc. odpowiedziało, że uprzedzenia wobec osób LGBTI nie są zwalczane przez organy władzy publicznej.

Czytaj w LEX: Warecka Katarzyna, Prawa osób LGBT to prawa człowieka. Omówienie wyroku ETPC z dnia 16 lipca 2019 r, 12200/08, 35949/11 i 58282/12 (Zhdanov i inni) >